Skip to content

O nama

Kao rezultat zajedničkog rada stručnjaka iz oblasti sigurnosti hrane i softverskih inžinjera razvijena je aplikacija koja ima za cilj subjektima u poslovanju sa hranom olakšati i pojednostaviti upravljanje sistemom sigurnosti hrane HACCP.

digitalizacija

Digitalizacija sistema sigurnosti hrane je budućnost koja je usko povezana sa napretkom tehnologije i dematerijalizacijom. Dugotrajni rad i istraživanja u oblasti sigurnosti hrane, te primjena savremenih tehnologija rezultirao je FASTi aplikacijom. 

Aplikacija radnicima omogućava jednostavnu evidenciju aktivnosti na kontrolnim tačkama u procesu proizvodnje, prerade i distribucije hrane. Pregled podataka u realnom vremenu menadžerima omogućava pravovremenu reakciju.

implementacija HACCP sistema

Implementacija HACCP sistema je zakonska obaveza svih subjekata u poslovanju sa hranom, odnosno pravne i fizičke osobe registrovane za obavljanje djelatnosti vezanih za hranu. S druge strane HACCP sistem je jako koristan za kontrolu rizika koji može nastati u hrani. 

Implementacija HACCP-a ne iziskuje velike troškove, a njegovom implementacijom imate višestruke koristi. Zbog toga odlučite se već danas da krenete u taj proces, uskladite svoje poslovanje sa zakonskom regulativom, ponudite vašim kupcima proizvod veće vrijednosti i gradite brend u kojeg će vaši kupci vjerovati.