Skip to content

O nama

FASTi aplikacija koja je nastala kao rezultat saradnje stručnjaka iz područja sigurnosti hrane i softverskih inženjera, donosi napredno rješenje za upravljanje sistemom sigurnosti hrane (HACCP) za subjekte u poslovanju sa hranom. Ova aplikacija će olakšati i pojednostaviti svakodnevne zadatke i osigurati da se sistem sigurnosti hrane provede bez grešaka.

digitalizacija

Dodirnite budućnost i steknite prednost u digitalnom upravljanju sigurnošću hrane! Kombinacijom dugotrajnog rada i istraživanja u oblasti sigurnosti hrane i primjene najsavremenijih tehnologija, nastala je revolucionarna FASTi aplikacija. Osjetite razliku i postanite lider u digitalnoj transformaciji upravljanja sigurnošću hrane.

Aplikacija radnicima omogućava jednostavnu evidenciju aktivnosti na kontrolnim tačkama u procesu proizvodnje, prerade i distribucije hrane. Pregled podataka u realnom vremenu menadžerima omogućava pravovremenu reakciju.

implementacija HACCP sistema

Implementacija HACCP sistema je zakonska obaveza svih subjekata u poslovanju sa hranom, odnosno pravne i fizičke osobe registrovane za obavljanje djelatnosti vezanih za hranu. S druge strane HACCP sistem je jako koristan za kontrolu rizika koji može nastati u hrani. 

Implementacija HACCP-a ne iziskuje velike troškove, a njegovom implementacijom imate višestruke koristi. Zbog toga odlučite se već danas da krenete u taj proces, uskladite svoje poslovanje sa zakonskom regulativom, ponudite vašim kupcima proizvod veće vrijednosti i gradite brend u kojeg će vaši kupci vjerovati.