Skip to content

FASTi

Aplikacija Koja Vam Osigurava Potpunu Realizaciju HACCP Planova

šTA MI RADIMO

Naš cilj je pomoći subjektima u poslovanju sa hranom da jednostavnije i efikasnije upravljaju sistemom sigurnosti hrane. Aplikacija FASTi omogućava našim korisnicima, kao što su škole, vrtići, hoteli, restorani, da efikasno planiraju, sprovode i prate HACCP sistem. Tim sastavljen od eksperata iz polja prehrambene industrije i tehnologije, stalno unaprijeđuje i razvija nove funkcionalnosti s ciljem zadovoljstva naših korisnika.

01

pregled zadataka i jednostavno korištenje

Spriječite neželjene posljedice neizvršavanja HACCP planova sa našom aplikacijom koja osigurava njihovu potpunu realizaciju.

Radna Uputstva

Za svaki dodijeljeni zadatak, radnicima je na raspolaganju jasno definirano uputstvo za njegovu uspješnu provedbu.

Pregled Zadataka

Pregled svih  aktivnosti koje su planirane da se obave u toku dana, podjeljen po kontrolnim tačkama.

Jednostavna Evidencija

Radnicima je omogućuno da evidentiraju obavljene zadatke skeniranjem QR koda u par klikova.

02

Monitoring sistema u realnom vremenu

Pomoću aplikacije menadžerima je omogućeno praćenje cjelokupnog sistema u realnom vremenu. Sa jednog mjesta možete nadzirati veći broj poslovnih jedinica, te pravoremeno poduzimati korektivne aktivnosti.  

HACCP plan

Izrada HACCP planova

Na jako jednostavan način digitalizirate postojeće HACCP planove, mijenjate i unaprijeđujete. Svaka izmjena je vidljiva radnicima koji u skladu sa planom mogu vršiti realizaciju zadataka. 

Upravljanje dokumentacijom

HACCP dokumentacija se od sada čuva u digitalnom formatu i dostupna Vam je sa bilo kojeg mjesta i jednostavno je možete pretraživati. 

03

Pristup sa različitih uređaja

Korisnici aplikaciji mogu pristupiti sa različitom vrstom uređaja, ovisno od njihove uloge u timu. 

Monitoring procesa

Menadžeri

Zbog uloge koju obavljaju u timu (nadzor procesa i poduzimanje korektivnih mjera), najjednostavni način za prsitup aplikaciji je putem računara. 

Kontrola procesa

Radnici

Radnici u proizvodnji aplikaciju koriste isključivo na tabletu ili telefonu. Zbog uloge koju imaju u timu (evidencija obavljenih zadataka), radnicima je najjednostavnije da aplikaciju koriste preko navedenih uređaja. 

ušteda na vremenu
0%
ušteda na materijalu
0%
zadovoljstvo radnika
0%

manje vremena za administraciju, više za posao!

Kontaktirajte nas kako bi Vam omogućili besplatan probni period od 1 mjesec i na taj način Vam pokazali kako FASTi pomaže Vašem timu da na efikasniji i jednostavniji način upravlja sistemom sigurnosti hrane uz uštedu vremena i novca.