Skip to content

FASTi

Aplikacija Koja Vam Osigurava Potpunu Realizaciju HACCP Planova

šTA MI RADIMO

Mi smo tu da Vam pomognemo da jednostavnije i efikasnije upravljate vašim sistemom sigurnosti hrane, a svojim kupcima ponudite vrhunski proizvod  i uslugu. To činimo tako što Vam štedimo vrijeme i novac kroz unaprijeđujenje sistema sigurnosti hrane. 

01

pregled zadataka i jednostavno korištenje

Pomoću aplikacije osiguravamo da se HACCP planovi u potpunosti realizuju i na taj način spriječe neželjene posljedice njihovog neizvršavanja.  

Radna Uputstva

Za svaki dodjeljeni zadatak, radnicima su dostupna jasna radna uputsva za obavljanje zadatka

Pregled Zadataka

Pregled svih aktivnosti koje je potrebno obaviti u toku dana podjeljen po kontrolnim tačkama

Evidencija

Radnici skeniranjem QR koda u par klikova evidentiraju obavljene zadatke.

02

Monitoring sistema u realnom vremenu

Pomoću aplikacije menadžerima je omogućeno praćenje cjelokupnog sistema u realnom vremenu. Sa jednog mjesta možete nadzirati veći broj poslovnih jedinica, te pravoremeno poduzimati korektivne aktivnosti.  

HACCP plan

Izrada HACCP planova

Na jako jednostavan način digitalizirate postojeće HACCP planove, mijenjate i unaprijeđujete. Svaka izmjena je vidljiva radnicima koji u skladu sa planom mogu vršiti realizaciju zadataka. 

Upravljanje dokumentacijom

HACCP dokumentacija se od sada čuva u digitalnom formatu i dostupna Vam je sa bilo kojeg mjesta i jednostavno je možete pretraživati. 

03

Pristup sa različitih uređaja

Korisnici aplikaciji mogu pristupiti sa različitom vrstom uređaja, ovisno od njihove uloge u timu. 

Monitoring procesa

Menadžeri

Zbog uloge koju obavljaju u timu (nadzor procesa i poduzimanje korektivnih mjera), najjednostavni način za prsitup aplikaciji je putem računara. 

Kontrola procesa

Radnici

Radnici u proizvodnji aplikaciju koriste isključivo na tabletu ili telefonu. Zbog uloge koju imaju u timu (evidencija obavljenih zadataka), radnicima je najjednostavnije da aplikaciju koriste preko navedenih uređaja. 

ušteda na vremenu
0%
ušteda na materijalu
0%
zadovoljstvo radnika
0%

manje vremena za administraciju, više za posao!

Kontaktirajte nas kako bi Vam omogućili besplatan probni period od 1 mjesec i na taj način Vam pokazali kako FASTi pomaže Vašem timu da na efikasniji i jednostavniji način upravlja sistemom sigurnosti hrane uz uštedu vremena i novca.